NEW HOSPITAL SEARCH

Princess of Wales Hospital, Bridgend

Minimize

Comments and Suggestions


Spotted an error?

Please let us know so we can correct it.

Do you have any other comments or suggestions?

Please let us know

General Information

The Princess of Wales Hospital is a district general hospital within the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board. Opened in 1985, the hospital is located on the outskirts of Bridgend and provides modern, purpose-built accommodation for the provision of acute health services to the local population of approximately 160,000 people.

The Princess of Wales Hospital is one of the most modern hospitals in Wales. The hospital provides a comprehensive range of acute surgery and medicine for patients of all ages, including inpatient, outpatient and day services. Although predominantly serving patients in the local area, the Princess of Wales Hospital provides some specialist Treatment Centres for patients throughout Wales, and in the case of the Pulsed Dye Laser and Cochlear Implant Programme, for patients much further afield.

Princess of Wales Hospital, Coity Road, Bridgend, CF31 1RQ

Tel: 01656 752 752

 

      

Index of wards and departments

Click on the index listing below to locate a specific ward or department on the map.

 Ground Floor Departments
 Zone  Adrannau'r Llawr Gwaelod
Ambulatory Care
C
Golal i'r Clwyfedig ar draed
Ante Natal Clinic A
Clinig Cyn-Geni
Bridgend Eye Unit
E
Uned Llygaid Pen-y-Bont
Cardiac Research Centre External Canolfan Ymchwil y Galon
Cardiac Unit D
Uned y Galon
Child & Adolescent Mental Health Unit External Uned lechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
Children's Centre / Clinic External
Canolfan / Clinig Plant
Children's Ward C
Ward Plant
Clinical Decision Unit C
Uned Penderfyniadau Clinigol
Coronary Care Unit (CCU) D
Uned Gofal Galon
Creche External
Meithrinfa
Day Surgery Unit H
Uned Llawfeddygaeth Dydd
Dermatology (Outpatients) G
Dermatoleg (Cleifion Allanol)
Diabetic Clinic External
Clinig Diabetes
Early Pregnancy Assessment Unit A  Uned Asesu Beichiogrwydd Cynnar
Emergency Department C
Adran Achision Brys
Eye Theatres E
Theatrau'r Llygaid
Fracture & Orthopaedic G
Toresgyrn ac Orthopaedeg
Fracture Clinic C
Clincig Toresgyrn
GP Out of Hours Surgery C
Meddygfa Meddygon Teulu y tu allan i Oriau
Hotel Services
F
Gwasanaethau Gwesty
Investigations
D
Archwiliadau
MRI Suite
B
Ystafelloedd MRI
Multi Professional Education Centre E Canaolfan Addysg Aml-broffesiwn
Occupational Therapy
J
Therapi Galwedigaethol
OPD Booking Office
J
Swyddfa Apwyntiadau Cleifion Allanol
Outpatients - Main
A
Prif Adran Cleifion Allanol
P.I.C.U
K
Uned Gofal Dwya Seiciatrig
Pathology
B
Patholeg
Pendre Day Hospital
J
Ysbyty Dydd Pendre
Pharmacy
A
Fferyllfa
Physiotherapy
F
Ffisiotherapi
Post Graduate Centre
E
Y Ganlfan Ol-Raddedig
Pre Assessment Unit
D
Uned Cyn-Asesu
Residential Community Centre
External
Canolfan Breswyl Gymunedol
Rheumatology (Outpatients)
G
Rhewmatoleg (Claifion Allanol)
Short Stay Unit
E
Uned Arhosiad Byr
Ultrasound
A
Uwchsain
Ward 2
D
Ward 2
Ward 3
D
Ward 3
Ward 4
D
Ward 4
Wards 14 & 15
K
Wardiau 14 & 15
X-Ray
B
Pelydr-X
First Floor Departments
Zone
Adrannau'r Llawr Cyntaf
Audiology Q
Awdioleg
Bridgend Clinic (Private Patients)
P
Clinig Pen-Y-Bont (Cleifion Preifat)
Cardiac Catheter Lab
L
Labordy Cathetrau ar y Galon
Maternity (Central Delivery Suite)
O
Mamolaeth (Ystafelloedd Esgor Canolog)
Child & Family Guidance
R
Cyfawyddyd i Deuluoedd a Phlant
Critical Care Unit
N
Uned Gofal Critigol
E.N.T. Clinic
Q
Clinig CLust Trwyn a Gwddf
Endoscopy
N
Endosgopi
H.S.D.U.
L
Uned Sterileiddio a Diheintio'r Ysbyty
Intensive Care
N
Gofal Dwys
Maternity (Central Delivery Suite)
O
Mamolaeth (Ystafelloedd Esgor Canolog)
Maxillofacial Q Genau a'r Wyneb
Mental Health & Wellbeing
R Lechyd Meddwl a Lles
More than...Food (Restaurant) Q  Myw...na Bwyd (Teras)
Neonatal Unit
O
Uned Newydd-anedig
Occupational Health
P
Lechyd Galwedigaethol
Offices P Swyddfeydd
On Call Accomodation S
 Ar Lety Alwad
Orthopaedic Fast Track Area
N
Ardal Llwybr Carlam Orthopaedeg
Theatres
M
Theatrau
Urology Diagnostic Unit
P
Uned Ddiagnostig Wroleg
Wards 5 & 6
L
Wardiau 5 & 6
Wards 7 & 8
M
Wardiau 7 & 8
Wards 9 &10
N
Wardiau 9 &10
Wards 11 & 12
O
Wardiau 11 & 12
Ward 16
Q
Ward 16
Ward 18
R
Ward 18
Wards 19 & 20
T
Wardiau 19 & 20
Ward 21
U
Ward 21
 
© 2017 My Hospital Map