NEW HOSPITAL SEARCH

Neath Port Talbot Hospital, Neath

Minimize

Comments and Suggestions


Spotted an error?

Please let us know so we can correct it.

Do you have any other comments or suggestions?

Please let us know

General Information

The Neath Port Talbot Public Health Team provide professional independent public health advice and services working with partners to protect and improve the health and well being of the population of Neath Port Talbot. Neath Port Talbot Hospital has 270 beds and provides a range of inpatient, outpatient and day case services for the people of Neath and Port Talbot.

Neath Port Talbot Hospital, Baglan Way, Port Talbot. SA12 7BX

Switchboard - 01639 862000

  

       

Index of wards and departments

Click on the index listing below to locate a specific ward or department on the map.

 Ground Floor Departments
 Zone  Adrannau'r Llawr Gwaelod
Blood Tests
18
Profion Gwaed
Blue Suite 20 Swît Glas
Cardiology & Respiratory Medicine
25 Cardioleg & Meddygaeth Resbiradol
Catering Department 5 Adran Arlwyo
Children’s Assessment Unit 22
Uned Asesiad Plant
CT Scanning (Radiology Dept) 9 Sganio CT (Adran Radioleg)
Day Hospitals 44 Adran Radioleg (Pelydr X)
Dermatology Department / Clinic 24
Adran Dermatoleg
Detox Unit 44
Uned Detox
Diabetic Clinic 5 Clinig Clefyd Siwgr
Elderly Day Hospital 8
Ysbyty Dydd Henoed
Flouroscopy 9
Ffwrosgopi
Fracture Clinic 14
Clinig Toriadau
Gastroenterology & Endoscopy Department 3
Adran Gastroenteroleg ac Endosgopi
General Office & Finance 7
Swyddfa Gyffredinol & Cyllid
Green Suite 21
 Swît Gwyrdd
Hydrotherapy 23
Therapi Dwr
Minor Injury Unit 18
Uned Mân Anafiadau
Mammography Suite 23
Swît Mamograffeg
Mortuary 1 Marwdy
Neuro Rehab 6 Uned adfer Niwrolegol
Nuclear Medicine
9
Meddygaeth Niwclear
Nursery
54
Meithrinfa
Occupational Therapy Department
8
Adran Therapi Galwedigaethol
Out of Hours, General Practitioner Service 14 Tu Allan i Oriau, Gwasanaeth Meddyg Teulu
Outpatients Clinics
17-21
Clinigau Cleifion Allanol
Palliative Care
12
Gofal Lliniarol
Pharmacy
4
Fferyllfa
Physiotherapy
11
Ffisiotherapi
Radiology Department (X-Ray)
9
Adran Radioleg (Pelydr X)
Receipt & Dispatch
2
Derbyniad ac Anfon
Red Suite
17
Swît Coch
Rehabilitation
11
Adferiad
Restaurant & Coffee Shop
10
T Bwyta & Siop Coffi
Ultrasound (Radiology Dept)
9
Uwchsain (Adran Radioleg)
Wards F and G
44
Wardiau F a G
WRVS Shop & Café
26
Siop WRVS and Café
X-Ray (Radiology Dept)
9
Pelydr-X (Adran Radioleg)
Yellow Suite
19
Swît Melyn
Y Rhosyn
12
Y Rhosyn
First Floor Departments
Zone
Adrannau'r Llawr Cyntaf
Ante-Natal / Post-Natal Clinics 27
Clinigau Cyn-Geni / Ôl-Enedigol
Audiology OPD
35
Adran Cleifion Allanol Awdioleg
Birth Centre
27
Canolfan Geni
Chapel
32
Capel
Clinic B1
27
Clinig B1
Colposcopy
31
Colposgopi
Day Surgery Unit
37
Uned Llawfeddygaeth Dydd
Ear, Nose & Throat OPD
42
Adran Cleifion Allanol Clust, Trwyn & Gwddf
EBME
28
Electroneg a Pheirianneg Flo-Meddygol
Infertility Clinic
28
Clinig Anffrwythlondeb
Operating Theatre / Dept of Anaesthetics
30
Theatr Llawdriniaeth / Adran Anaesthetig
Ophthalmology OPD 34 Adran Cleifion Allanol Offthalmoleg
Parentcraft
27 Crefft Magu Plant
Speech Therapy 39  Therapi Lleferydd
Urology Unit
40
Uned Wroleg
Wales Fertility Institute
36
Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru
Ward A 40 Ward A
Ward B2
29
 Ward B2
Ward C
33
Ward C
Ward D
38
Ward D
Ward E
41
Ward E
Second Floor Departments
Zone
Adrannau Ail Lawr
Clinical Training
47 Hyfforddiant Clinigol
Conference Room
48
Ystafell Gynhadledd
Directorate Management Personnel
53
Personél Rheolaeth Cyfarwyddiaeth
Education Centre
48
Canolfan Addysg
Facilities Management
50
Rheolaeth Cyfleusterau
General Manager
53
Rheolwr Gyffredinol
Health Records
45
Cofnodion Lechyd
Library Information & IT Service
49
Gwybodaeth Llyfrgell & Gwasanaeth TG
Medical Surgical Staff
51
Staff Meddygol Llawfeddygol
Offices
52
Swyddfeydd
On Call Accommodation
46
Llety Ar-Alwad
Pathology
43
Patholeg
Social Workers
52
Gweithwyr Cymdeithasol
 
© 2017 My Hospital Map